Kredittkort på dagen

Ønsker du en oversikt over flere av kredittkortene på dagens marked i Norge? Ta en titt på vår oversikt, og velg et kort som matcher dine behov og din situasjon.

Når du har bestemt deg for kredittkort, kan du trykke «Bestill nå», så blir du sendt videre til leverandørens nettside hvor du kan fylle ut alle etterspurte opplysninger. Her er det viktig å ha oversikt over nøyaktig inntekt og gjeld.

Merk at den aktuelle banken vil gjøre en kredittsjekk av deg når de mottar søknaden din. Det er denne sjekken som legger grunnlaget for om du får det beste kredittkort eller ikke, og hvilken kredittgrense du eventuelt får.

Kan jeg få kredittkortet på dagen?

Dersom banken ikke krever ytterligere informasjon, eller har ytterligere spørsmål, går søknaden videre gjennom en helautomatisk kredittsjekk. Denne sjekken blir gjort med en gang søknaden er mottatt.

Svaret kommer imidlertid vanligvis en virkedag etter at søknaden ble sendt. For å få raskest mulig svar bør du derfor søke mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Søker du på en fredag, kan du regne med å få svar på mandag.

Dersom søknaden blir innvilget og du får kredittkort, kan du godkjenne avtalen med BankID. Har du ikke elektronisk signering bør du ordne dette for å få en raskest mulig prosess. Dette kan du gjøre i din faste bank.

Kortet kommer i posten. Merk at kortselskapet ikke kan påvirke postgangen, dermed kan det ta 5-10 virkedager før kortet kommer. Kan du ikke vente den perioden kan du prøve å ta kontakt med banken for å høre om de kan gjøre noe for å framskynde prosessen.

Er ditt nye kredittkort tilknyttet nettbanken din? Da kan du faktisk bruke kortet til blant annet netthandel før du har mottatt kortet.

Dette er alternativene

Kredittkort brukes vanligvis til å dekke utgifter eller for å gjøre raske kjøp. En gjenganger er at det ofte har oppstått uforutsette situasjoner. Det aller beste du kan gjøre for å demme opp mot slike situasjoner er å spare opp til en bufferkonto. Dette er også anbefalt av flere forbrukerøkonomer.

Dersom du sliter med å spare opp en bufferkonto, kan et kredittkort være en god løsning. Dersom du ikke bruker kortet, og betaler tilbake utestående beløp når kortet er i bruk, vil kortet i tillegg være helt gratis. I tillegg får du tilgang på ekstra penger.

Er du litt i forkant så skaffer du deg kredittkort før du plutselig befinner deg i en situasjon hvor du trenger penger raskt. Sånn sett blir det i tillegg enklere å søke om en høyere kredittgrense også.

Det kan være du blir nødt til å vente et par dager på at kredittkortet skal ankomme. Har du regninger som må betales, kan du ofte søke om å få utsatt flere betalinger. Purring får du uansett ikke før det har gått noen uker etter forfallsdato.

Andre tanker du bør gjøre deg når du søker om kredittkort

Selv om du aller helst behøver et kredittkort på dagen, vil et alltid være lønnsomt å finne et kredittkort som matcher dine behov. Derfor bør du ta deg tiden til å sammenligne kredittkort, da kortene kommer med flere ulike egenskaper og fordeler.

Hva er FN?

FN har i dag mange roller i vårt verdenssamfunn, og arbeider samtidig med mange forskjellige temaer. For at vi skal forstå hva FN egentlig er, vil det være smart å se verdensorganisasjonen på forskjellige måter.

FN – en møteplass for alle medlemsland

I dag har FN så mange som 193 medlemsland. Hvert år samles lederne for disse landene i FN-bygningen som ligger i New York. Dermed kan vi si at FN er et sted der land kommer sammen for å diskutere, kritisere, eller gjøre et forsøk på å bli enige om regler som skal gjelde for alle landene i internasjonal politikk.

I tillegg til å være en møteplass for medlemsland, er FN også en viktig arena for internasjonalt samarbeid. FN er på en måte ikke mer enn hva medlemslandene utretter til sammen.

Men FNs funksjon som møteplass har imidlertid forandret seg stort over tid. Da FN ble opprettet i 1945, hadde man bare 51 medlemsland. Ettersom årene gikk etter andre verdenskrig fikk FN veldig mange nye medlemsland, da tidligere kolonistater maktet å bli selvstendige.

Med nye medlemsland ble også nye saker snakket om i FNs generalforsamling. Noen av temaene var blant annet kolonialisme, ulikhet og rettferdig handel.

I FNs generalforsamling er alle medlemsland representert med en stemme hver. Dette er nok det beste eksempelet på funksjonen FN har som møteplass i internasjonal politikk. Det finnes også andre gode eksempler, som for eksempel FNs sikkerhetsråd, som også har FN-bygningen i New York som møteplass.

Et tredje eksempel er FNs menneskerettighetsråd som ble opprettet i 2006. menneskerettighetsrådet møtes imidlertid i Genéve i Sveits, og er FNs øverste organ når det gjelder menneskerettighetsspørsmål.  

En og flere organisasjoner

FN er også en organisasjon som har egne ansatte så vel som ledere. Her finner vi blant annet FNs generalsekretær som er toppsjefen i FN, og blir valgt for fem år om gangen av FNs generalforsamling. FNs generalsekretær leder FNs sekretariat, som administrerer alle sentrale FN-organer. I sekretariatet finner vi mer enn 40.000 ansatte.

Generalsekretæren og sekretariatet skal representere FN som en organisasjon, men FN har også flere underorganisasjoner, fond og programmer med sine egne ansatte, ledere og arbeidsområder. Dette tituleres gjerne som FN-systemet eller FN-familien.

Noen av de eldste underorganisasjonene i FN er FNs barnefond, godt kjent som UNICEF, og FNs organisasjon for utdanning, UNESCO.

FNs skaper internasjonale lover og regler

FNs fødselsdag regnes som 24. oktober 1945, og var dagen hvor FNs grunnlov (FN-pakten) trådte i kraft. Denne pakten la grunnlaget for flere nye lover og regler i internasjonal politikk etter andre verdenskrig, og regnes som det aller viktigste dokumentet i folkeretten.

Etter at FN ble opprettet har verdensorganisasjonen skapt mange konvensjoner samt andre internasjonale avtaler og pakter. Menneskerettigheter ble godt nevnt i FN-pakten, og i år 1948 ble disse punktene konkretisert i FN gjennom verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Dette var en erklæring som ble regnet som en milepæl i menneskerettighetenes historie, og var av massiv betydning for folkeretten og FNs arbeid i årene etter 1948.

Samtlige av FNs vedtak og avtaler former folkeretten, som forteller hva medlemsland kan og ikke kan gjøre. Derfor kan vi si at FN og folkeretten spiller rollen som moralsk dommer i internasjonal politikk. Dens rolle blir å påpeke hva som er riktig og galt.

Dersom et land blir mistenkt for å stride mot folkeretten, kan saken bli opprettet og meldt inn til Den internasjonale domstolen som holder til i Haag, Nederland. Der vil en dommer ta en vurdering på om folkeretten brytes eller ikke. Domstolen kan imidlertid ikke gi land noen straff med makt, ei heller kaste noen i fengsel.

Bare FNs sikkerhetsråd kan vedta å bruke makt mot andre land, dette for å sikre fred og sikkerhet internasjonalt. Derfor handler egentlig FN som folkerett og moralsk dommer, mer om å gjøre tydelig hva som er rett og galt i internasjonal politikk.

Dette er FNs arbeidsoppgaver

Kort og presist kan vi si at FN arbeider med tre ting. Fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

Internasjonal fred og sikkerhet

Hovedansvaret for FNs sikkerhetsråd er å sikre internasjonal fred og sikkerhet. Å bruke militærmakt for å beskytte fred og sikkerhet blir gjerne sett på som siste utvei, til tross for at dette kan godkjennes.

Sikkerhetsrådet kan i tillegg kalle inn partene som befinner seg i en konflikt til forhandlinger, eller sende ut spesialutsendinger for å mekle med partene. Sikkerhetsrådet har myndighet til å bestemme at det skal plasseres fredsbevarende styrker dersom man har et konfliktområde.

FNs fredsarbeid innebærer også nedrusting og kontroll av visse våpentyper, som for eksempel atomvåpen. Samtidig arbeider FN med å nedkjempe voldelig ekstremisme og terrorisme internasjonalt.

Hvilke faktorer avgjør for hvor mye jeg kan få i forbrukslån uten sikkerhet?

Når du bestemmer deg for å ta opp lån, vil långiveren du har valgt gjøre en vurdering av din inntekt, gjeld og betjeningsevne. Din økonomiske og personlige situasjon avgjør i bunn og grunn hvor mye penger du kan få låne. Disse skal vi gå nærmere innpå nedenfor.

Personlige forhold:

·  Din alder

·  Har du barn? Isåfall hvor mange?

·  Hvordan er din bosituasjon?

·  Hva er din sivilstatus?

·  Ønsker du å søke alene eller sammen med en medlånetaker?

Økonomisk situasjon:

·  Din registrerte inntekt

·  Har du lån og gjeld fra før?

·  Din totale gjeld etter innfridd lån

·  Har du betalingsanmerkninger og/eller registrerte inkassosaker?

Hvem kan få forbrukslån uten sikkerhet?

Når du søker om forbrukslån uten sikkerhet trenger du ikke å stille med sikkerhet eller egenkapital for lånet, men det er likevel noen kriterier du må oppfylle:

·  Du må ha en inntekt

·  Du kan som regel ikke har aktive inkassosaker

·  Du må være minst 18 år

Banken eller långiveren kommer til å sikre at du faktisk kan betjene lånet du tar opp ved å gjøre en kredittsjekk av deg. Kredittsjekken legger grunnlaget for hvor mye penger du kan låne, samt nominell og effektiv rente.

Når bankene har gjort en kredittvurdering av deg vil du få tilbud på bakgrunn av denne.

Hva er forskjellen på lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet?

Når et forbrukslån er uten sikkerhet, betyr dette at banken ikke tar pant i noen av dine eiendeler. Et lån med sikkerhet, som for eksempel boliglån, krever at boligen din står som sikkerhet på lånet.

Uten en slik sikkerhet har ikke banken noen form for sikkerhet for at de får pengene tilbake, det er grunnen til at man får en høyere rente på lånet og årsaken til at forbrukslån er dyrere enn et boliglån.

Et forbrukslån har imidlertid en langt kortere nedbetalingstid enn et boliglån. Når du tar opp et boliglån kan du oppleve å få en nedbetalingstid helt opptil 30 år, det betyr også at rentene løper over mange år.

Når det gjelder forbrukslån kan du maksimalt få fem års nedbetalingstid, noe som vil si at rentene løper mye kortere.

Med andre ord trenger ikke et forbrukslån uten sikkerhet å være så dyrt, men det er viktig at du ikke betaler mer enn nødvendig. Det er grunnen til at mange søker etter det billigste forbrukslånet på markedet.

Hvor stort lån uten sikkerhet kan jeg få?

I forbindelse med lån uten sikkerhet, er långivere pålagt å følge Finanstilsynets krav til utlånspraksis. Blant annet skal ikke låntakerens totale gjeld være mer enn fem ganger inntekt. Her er noen andre krav:

·  Nedbetalingstiden kan maksimalt være fem år når det gjelder forbrukslån

·  En låntaker skal tåle en renteøkning på fem prosent uansett gjeld

Videre har man egentlig ikke et tak på hvor mye penger man kan låne uten sikkerhet, likevel har långivere flest satt et maksbeløp på som regel 600.000 kroner.

Slik blir søknaden behandlet

Alle banker får den samme søknaden, likevel behandles denne basert på forskjellige grunnlag. Dette fører til at du kan få helt ulike tilbud fra de forskjellige bankene. Her er noen faktorer som kan påvirke hvilken rente og vilkår du kan få:

·  Dine eiendeler og gjeld

·  Hvor god din betalingsevne er

·  Alder og bosted

Samtidig vil bankens retningslinjer, styringsrenten fra Norges Bank og Norges økonomiske situasjon spille en rolle i vurderingen.

En god del skal vurderes på svært kort tid, og bankene trenger ikke alltid å være samstemte om hvilken risiko du er som forbruker. Det er derfor svært viktig å sammenligne långivere slik at du finner beste forbrukslån.