Når du bestemmer deg for å ta opp lån, vil långiveren du har valgt gjøre en vurdering av din inntekt, gjeld og betjeningsevne. Din økonomiske og personlige situasjon avgjør i bunn og grunn hvor mye penger du kan få låne. Disse skal vi gå nærmere innpå nedenfor.

Personlige forhold:

·  Din alder

·  Har du barn? Isåfall hvor mange?

·  Hvordan er din bosituasjon?

·  Hva er din sivilstatus?

·  Ønsker du å søke alene eller sammen med en medlånetaker?

Økonomisk situasjon:

·  Din registrerte inntekt

·  Har du lån og gjeld fra før?

·  Din totale gjeld etter innfridd lån

·  Har du betalingsanmerkninger og/eller registrerte inkassosaker?

Hvem kan få forbrukslån uten sikkerhet?

Når du søker om forbrukslån uten sikkerhet trenger du ikke å stille med sikkerhet eller egenkapital for lånet, men det er likevel noen kriterier du må oppfylle:

·  Du må ha en inntekt

·  Du kan som regel ikke har aktive inkassosaker

·  Du må være minst 18 år

Banken eller långiveren kommer til å sikre at du faktisk kan betjene lånet du tar opp ved å gjøre en kredittsjekk av deg. Kredittsjekken legger grunnlaget for hvor mye penger du kan låne, samt nominell og effektiv rente.

Når bankene har gjort en kredittvurdering av deg vil du få tilbud på bakgrunn av denne.

Hva er forskjellen på lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet?

Når et forbrukslån er uten sikkerhet, betyr dette at banken ikke tar pant i noen av dine eiendeler. Et lån med sikkerhet, som for eksempel boliglån, krever at boligen din står som sikkerhet på lånet.

Uten en slik sikkerhet har ikke banken noen form for sikkerhet for at de får pengene tilbake, det er grunnen til at man får en høyere rente på lånet og årsaken til at forbrukslån er dyrere enn et boliglån.

Et forbrukslån har imidlertid en langt kortere nedbetalingstid enn et boliglån. Når du tar opp et boliglån kan du oppleve å få en nedbetalingstid helt opptil 30 år, det betyr også at rentene løper over mange år.

Når det gjelder forbrukslån kan du maksimalt få fem års nedbetalingstid, noe som vil si at rentene løper mye kortere.

Med andre ord trenger ikke et forbrukslån uten sikkerhet å være så dyrt, men det er viktig at du ikke betaler mer enn nødvendig. Det er grunnen til at mange søker etter det billigste forbrukslånet på markedet.

Hvor stort lån uten sikkerhet kan jeg få?

I forbindelse med lån uten sikkerhet, er långivere pålagt å følge Finanstilsynets krav til utlånspraksis. Blant annet skal ikke låntakerens totale gjeld være mer enn fem ganger inntekt. Her er noen andre krav:

·  Nedbetalingstiden kan maksimalt være fem år når det gjelder forbrukslån

·  En låntaker skal tåle en renteøkning på fem prosent uansett gjeld

Videre har man egentlig ikke et tak på hvor mye penger man kan låne uten sikkerhet, likevel har långivere flest satt et maksbeløp på som regel 600.000 kroner.

Slik blir søknaden behandlet

Alle banker får den samme søknaden, likevel behandles denne basert på forskjellige grunnlag. Dette fører til at du kan få helt ulike tilbud fra de forskjellige bankene. Her er noen faktorer som kan påvirke hvilken rente og vilkår du kan få:

·  Dine eiendeler og gjeld

·  Hvor god din betalingsevne er

·  Alder og bosted

Samtidig vil bankens retningslinjer, styringsrenten fra Norges Bank og Norges økonomiske situasjon spille en rolle i vurderingen.

En god del skal vurderes på svært kort tid, og bankene trenger ikke alltid å være samstemte om hvilken risiko du er som forbruker. Det er derfor svært viktig å sammenligne långivere slik at du finner beste forbrukslån.